Protokół z odbioru mieszkania

To jedne z zagadnień, które budzi niepokój u klientów przed odbiorem apartamentu. Nie każdy zna język nieruchomości i poszczególne procedury, związane z odbiorem nowego miejsca zamieszkania. Dlatego właśnie staramy się, przybliżyć Państwu wiedzę w tym temacie, a także oferujemy pomoc, w ramach naszej oferty.

Podczas odbioru technicznego inwestycji, Klient przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie nieruchomości, oraz związanych z nim kosztów. W związku z tym, podpisuje się protokół odbioru mieszkania. W naszym interesie, leży zatem, aby odpowiednio zapisać jego treść, uwzględniając wszelkie usterki, za których usunięcie odpowiada deweloper. Dzięki temu unikniemy dodatkowych kosztów, w procesie wykańczania oraz późniejszego użytkowania lokalu. Bardzo ważne jest również to, że w momencie odebrania kluczy, właściciel podejmuje się także, do przestrzegania instrukcji obsługi użytkowania swojego mieszkania. Odbiór techniczny to wspólna wizyta w nowo nabytym lokalu, w której biorą udział deweloper wraz z Klientem. Razem dokonują oni oględzin pomieszczeń inwestycji. Tutaj mocno istotny jest fakt, że w protokole odbioru, deweloper zobowiązany jest do zapisania ewentualnych usterek oraz uwag zgłoszonych przez Klienta. Od momentu podpisania protokołu, inwestor ma 14 dni, na ustosunkowanie się do zgłoszonych uchybień i 30dni, na usunięcie wad. Czasami naprawienie zgłoszonych usterek może wydłużyć się w czasie. Wiąże się to z przypadkami, w których konieczne jest zamówienie nowych elementów w fabryce.

Po odbiorze mieszkania, możemy spotkać się z różnymi scenariuszami procedur. Poniżej opisujemy 4 najczęściej spotykane:

  • Podpisanie protokołu, wraz z listą uwag i odebraniem kluczy. Deweloper tymczasowo zatrzymuje jeden komplet kluczy, w celu usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. Klient przejmuje odpowiedzialność za nieruchomość. W drugim wypadku sytuacja podobna, jak ta opisana powyżej. Z tym, że to klient przejmuje wszystkie klucze, zobowiązując się do otwarcia lokalu ekipie budowlanej wykonawcy.
  • Niepodpisanie protokołu z przejęciem kluczy z powodu zauważonych wad.Deweloper umawia wtedy kolejne spotkanie – już po usunięciu błędów, wcelu bezusterkowego przekazania kluczy. Podpisanie protokołu z uwzględnionymi w nim uwagami. Przekazaniekluczy jak i obowiązek utrzymania, przechodzą na klienta dopiero popodpisaniu aktu notarialnego.

W naszej długoletniej pracy przy odbiorze mieszkań, spotkaliśmy się również z sytuacjami nieoficjalnymi, podczas których Klient podpisywał protokół bezusterkowo. W zamian za to, deweloper zobowiązywał się do ofiarowania materiałów budowlanych.

Istnieje wiele rozwiązań i sytuacji, które mogą pojawić się przy odbiorze Państwa nieruchomości. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszejoferty, w ramach, której służymy profesjonalną radą, opartą na wieloletnimdoświadczeniu.

Jednocześnie podpowiadamy, że pierwszą czynnością, jaką Klient powinien wykonać w swoim mieszkaniu, po jego odbiorze, jest sprawdzenie instalacji elektrycznej, tuż po montażu licznika elektrycznego. Bardzo odpowiedzialnym i właściwym, jest także rychłe ubezpieczenie swojego lokalu.

Jakie dokumenty są niezbędne do odbioru ?

Ile kosztuje odbiór domu lub mieszkania ?

Jak wygląda protokół z odbioru ?

Jakie powinny być standardy deweloperskie ?

Odbiór mieszkania z rynku wtórnego

Odbiór mieszkania bez pozwolenia na użytkowanie