Protokół z odbioru mieszkania

To jedne z zagadnień, które budzi niepokój u klientów przed odbiorem apartamentu. Nie każdy zna język nieruchomości i poszczególne procedury, związane z odbiorem nowego miejsca zamieszkania. Dlatego właśnie staramy się, przybliżyć Państwu wiedzę w tym temacie, a także oferujemy pomoc, w ramach naszej oferty.

Podczas odbioru technicznego inwestycji, klient przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie nieruchomości, oraz związanych z nim kosztów. W związku z tym, podpisuje się protokół odbioru mieszkania. W naszym interesie, leży zatem, aby odpowiednio zapisać jego treść, uwzględniając wszelkie usterki, za których usunięcie odpowiada deweloper. Dzięki temu unikniemy dodatkowych kosztów, w procesie wykańczania oraz późniejszego użytkowania lokalu. Bardzo ważne jest również to, że w momencie odebrania kluczy, właściciel  podejmuje się także, do przestrzegania instrukcji obsługi użytkowania swojego mieszkania.

Odbiór techniczny to wspólna wizyta w nowo nabytym lokalu, w której biorą udział deweloper wraz z klientem. Razem dokonują oni oględzin pomieszczeń inwestycji. Tutaj mocno istotny jest fakt, że w protokole odbioru, deweloper zobowiązany jest, do zapisania ewentualnych usterek oraz uwag zgłoszonych przez klienta. Od momentu podpisania protokołu, inwestor ma 14 dni, na ustosunkowanie się do zgłoszonych uchybień i 30 dni, na usunięcie wad. Czasami naprawienie zgłoszonych usterek może wydłużyć się w czasie. Wiąże się to z przypadkami, w których konieczne jest zamówienie nowych elementów w fabryce.

 

Po odbiorze mieszkania, możemy spotkać się z różnymi scenariuszami procedur. Poniżej opisujemy 4 najczęściej spotykane:

 

  1. Podpisanie protokołu, wraz z listą uwag i odebraniem kluczy. Deweloper tymczasowo zatrzymuje jeden komplet kluczy, w celu usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. Klient przejmuje odpowiedzialność za nieruchomość.
  2. W drugim wypadku sytuacja podobna, jak ta opisana powyżej. Z tym, że to klient przejmuje wszystkie klucze, zobowiązując się do otwarcia lokalu ekipie budowlanej wykonawcy.
  3. Niepodpisanie protokołu z powodu zauważonych wad. Deweloper umawia wtedy kolejne spotkanie - już po usunięciu błędów, w celu bezusterkowego przekazania kluczy.
  4. Podpisanie protokołu z uwzględnionymi w nim uwagami. Przekazanie kluczy jak i obowiązek utrzymania, przechodzą na klienta dopiero po podpisaniu aktu notarialnego.

 

W naszej długoletniej pracy przy odbiorze mieszkań, spotkaliśmy się również z sytuacjami nieoficjalnymi, podczas których klient podpisywał protokół bezusterkowo. W zamian za to, deweloper zobowiązywał się do ofiarowania materiałów budowlanych.

 

Istnieje wiele rozwiązań i sytuacji, które mogą pojawić się przy odbiorze Państwa nieruchomości. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, w ramach, której służymy profesjonalną radą, opartą na wieloletnim doświadczeniu.

 

Jednocześnie podpowiadamy,że pierwszą czynnością, jaką klient powinien wykonać w swoim mieszkaniu, po jego odbiorze, jest sprawdzenie instalacji elektrycznej, tuż po montażu licznika elektrycznego.

Bardzo odpowiedzialnym i właściwym, jest także rychłe ubezpieczenie swojego lokalu.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ?

Zadzwoń :

+48 606 600 622

 

odbiory@whiteinspirations.pl